Ambientet

Salla Ivanaj

Info. Bazë

70-150 persona*

158 m2

€300 / ditë e plotë
€220 / gjysëm dite

E përshtatshme për konferenca të mëdha, ceremoni, ekspozita, përurime, etj. Mund të zgjerohet duke përdorur dhomat dhe shërbimet e tjera. Kapaciteti final varet nga konfigurimi që kërkohet. Shih gjithashtu shërbimet shtesë.

*Shënim: Kapaciteti varet nga organizimi i sallës

Sallë Trajnimi #1

Info. Bazë

Deri në 20 persona

40 m2

€150 / ditë e plotë
€110 / gjysëm dite

Çdo dhomë trajnimi është e pajisur me tavolina dhe karrige pune, të konfigurueshme sipas nevojës. Kapaciteti final varet nga konfigurimi që kërkohet. Shih gjithashtu shërbimet shtesë.

Sallë Trajnimi #2

Info. Bazë

Deri në 20 persona

40 m2

€150 / ditë e plotë
€110 / gjysëm dite

Çdo dhomë trajnimi është e pajisur me tavolina dhe karrige pune, të konfigurueshme sipas nevojës. Kapaciteti final varet nga konfigurimi që kërkohet. Shih gjithashtu shërbimet shtesë.

Sallat e Trajnimit 1 + 2

Sallat 1 + 2 (të kombinuara) 

Deri në 40 persona

80 m2

€230 / ditë e plotë
€170 / gjysëm dite

Çdo dhomë trajnimi është e pajisur me tavolina dhe karrige pune, të konfigurueshme sipas nevojës. Kapaciteti final varet nga konfigurimi që kërkohet. Shih gjithashtu shërbimet shtesë.

Dhoma Tele-Conferences

Info. Bazë

Deri në 12 persona

25 m2

€80 / ditë e plotë
€40 / gjysëm dite

E përshtatshme për takime me Zoom dhe/ose takime. Shih gjithashtu shërbimet shtesë.

Libraria Ivanaj 

Info. Bazë

Deri në 35 persona

59 m2

€230 / ditë e plotë
€170 / gjysëm dite

E përshtatshme për trajnime ose prezantime. Kapaciteti final varet nga konfigurimi që kërkohet. Shih gjithashtu shërbimet shtesë.

Shërbimet shtesë

Video Projektor + Ekrani - €20-40/dita

Smart Board - €30+60/dita

TV (vetëm te salla e konferencave) - €15-30/dita

Kompjuter (Laptop/ PC) - €20-40/dita

Baners/Përdorim hapësire - €10/dita

Flipchart/ përdorimi - €10/dita

Llogari në Zoom - €20/sesioni

Mbështetje me person IT - €20/dita

Fotokopje (bardh & zi) - €0.10/faqja

Fotokopje (me ngjyra) - €0.30/faqja

Pushimi i kafesë - €3/personi

Ujë (0.5L) - €1.2/shishe

Parkingu (1 hapësirë)- €10/dita

Çmimet llogariten sipas njësisë/çmimit, shih tabelën sipër.

Na kontaktoni për t'ju dhënë ide dhe zgjidhje shtesë nëse keni pyetje të tjera.

Forma e Rezervimit

Shënime: 

  • rezervimet duhet të dërgohen disa ditë përpara zhvillimit të aktivitetit, ndërkohë që përgjigjja jonë duhet t'ju vijë brenda 24-48 orëve nga momenti i mbërritjes së kërkesës. Kushtet e përdorimit (në formë të printuar) do të vendosen në dispozicion pas arritjes së marrëveshjes.
  • Çmimi përfundimtar për rezervimin tuaj do t'ju dërgohet pasi të jenë rishikuar të gjitha kërkesat tuaja.
  • Pas firmosjes së marrëveshjes, në rast anullimi do të aplikohen tarifa.

Forma e Rezervimit (Shqip)